Inne

Życie z alkoholikiem – jak sobie poradzić z własnymi emocjami?

REDAKCJA ZOOVIT

Walka z wpływem alkoholizmu na rodzinę i bliskich uzależnionej osoby wymaga uczuciowej dojrzałości, odwagi, a także właściwego radzenia sobie z emocjami. Dlaczego jest to tak istotne? W jaki sposób bliscy alkoholika mogą nauczyć się radzenia sobie z emocjami?

Znaczenie radzenie sobie z emocjami w obecności alkoholika

Odpowiednie radzenie sobie z emocjami w obecności alkoholika pozwala ograniczyć negatywne skutki nałogu dla własnego zdrowia psychicznego. Wpływa również pozytywnie na stan psychiczny osoby uzależnionej. 

Czym grozi nieradzenie sobie z własnymi emocjami?

Życie z osobą uzależnioną od alkoholu wiąże się z długotrwałym stresem i poczuciem braku skuteczności działań podejmowanych w celu powstrzymania alkoholika przed dalszym piciem. Dzięki umiejętnemu radzeniu sobie z doświadczanymi na co dzień emocjami, bliscy zmagającej się z nałogiem osoby są w stanie poprawić własne zdrowie psychiczne, w efekcie minimalizując ryzyko wykształcenia się syndromu współuzależnienia. Syndrom ten polega na nieprawidłowym przystosowaniu się do sytuacji życiowej wynikającej z uzależnienia. Rozwija się przede wszystkim u partnerów lub małżonków alkoholika w wyniku destabilizacji życia i doświadczanego cierpienia. Wiąże się z poszukiwaniem sposobów pozwalających przetrwać w sytuacjach stresowych, przy braku poczucia bezpieczeństwa oraz w obliczu niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb psychologicznych i biologicznych. Współuzależnienie może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego. Powoduje przede wszystkim:

 • nerwicę,
 • ciągłe napięcie,
 • huśtawki nastrojów, 
 • stany depresyjne, 
 • silny lęk, 
 • zagubienie, 
 • poczucie braku sensu i celu w życiu, 
 • zakłócenia w obrębie wzorców normy, 
 • nierealistyczne oczekiwania,
 • poczucie beznadziei, 
 • osamotnienie. 

Na skutek współuzależnienia dochodzi często do nadużywania substancji psychoaktywnych, przede wszystkim w postaci leków nasennych i środków uspokajających, które może skutkować popadnięciem w nałóg. 

Dzięki właściwemu radzeniu sobie z emocjami, osoby bliskie alkoholikowi są w stanie udzielić mu niezbędnej pomocy i skłonić do podjęcia leczenia. Wymaga to przede wszystkim zapanowania nad gniewem oraz powstrzymania się przed wywoływaniem poczucia winy i stosowaniem szantażu emocjonalnego

Strategie radzenia sobie z emocjami 

Osoby żyjące z alkoholikiem muszą przede wszystkim uzmysłowić sobie, że uzależnienie jest chorobą, a nie przejawem słabości charakteru. Powinny także pamiętać, że nie są odpowiedzialne za stan alkoholika, tak jak nie byłyby odpowiedzialne za jego anginę czy zapalenie ucha. W radzeniu sobie z emocjami w obliczu uzależnienia bliskiej osoby pomocne jest również nabranie dystansu do jej zachowań i nie traktowanie ich osobiście. Strategii radzenia sobie z emocjami, które mogą pomóc w utrzymywaniu zdrowych relacji z osobą z problemem alkoholowym, można się nauczyć w trakcie spotkań z terapeutami wyspecjalizowanymi w leczeniu uzależnień. Programy zapewniające wsparcie osobom żyjącym z alkoholikiem i zmagającym się z syndromem współuzależnienia oferowane są przez profesjonalne ośrodki terapeutyczne. 

Wpływ właściwego zarządzania emocjami na przebieg terapii odwykowej osoby uzależnionej

Panowanie nad własnym zachowaniem i niedopuszczenie do przejęcia sterów przez silne emocje to najlepsza pomoc, jaką można zaoferować osobie zmagającej się z uzależnieniem od alkoholu. Powstrzymanie się przed impulsywnymi działaniami i spojrzenie na sytuację z innej perspektywy to pierwszy krok do lepszego zrozumienia alkoholika. Panujący nad swoimi emocjami bliscy osoby uzależnionej są w stanie bardziej skutecznie spenetrować mur, jakim się otoczyła w celu odcięcia się od reszty społeczeństwa. Jest to niezwykle istotne dla przebiegu terapii odwykowej alkoholika i może decydować o pozytywnym wyniku leczenia. 

Problem alkoholowy w rodzinie często wymaga skorzystania z pomocy specjalistów doświadczonych w leczeniu uzależnień. Wsparcie w tym zakresie zapewnia Ośrodek Przebudzenie. Placówka oferuje detoks i terapię odwykową we Wrocławiu dla alkoholików, a także programy terapeutyczne poświęcone problemowi współuzależnienia.

Artykuł partnera

Zobacz
Komentarze (0)